Politica de confidentialitate

Eşti aici

Prin accesarea acestui site și prin completarea formularelor online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale (nume, prenume, număr telefon, adresa de corespondență și e-mail, compania si localitatea) să intre în baza de date a companiei INDUSTRIAL CRUMAN SRL. Informațiile personale puse la dispoziția website-ului www.cruman.ro sunt protejate în condițiile Legii 677/2001.

Industrial Cruman își rezervă dreptul de a prelucra, publica și utiliza în scopuri statistice și de marketing informațiile mai sus menționate, fără alte obligații și plăți ulterioare față de cei ce au furnizat aceste date, în conformitate cu scopul activității companiei.

Pe baza unei cereri scrise, datată și semnată, expediată pe adresa INDUSTRIAL CRUMAN SRL – Str. Carpenului 32A, 100430 Ploieşti sau pe e-mail la adresa: office@cruman.ro, compania noastră se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform normelor GDPR ce vor intra în vigoare la data de 25.05.2018, care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. De asemenea, utilizatorul își poate exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să obțină o data pe an confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate, să intervină asupra datelor furnizate, să se opună prelucrării datelor din motive întemeiate și legitime legate de situația lui particulară.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că trebuie să își apere drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.

Industrial Cruman utilizează informații din datele personale ale utilizatorilor care sunt necesare pentru furnizarea în condiții optime a serviciilor noastre si confirmarea participarii la evenimente. Industrial Cruman nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă.